top of page

Voldtægt som krigsvåben

Instruktør: Annette Mari Olsen & Katia Forbert Petersen

Fotograf: Katia Forbert Petersen

Klip: Wojcech Kloczko

Producer: Annette Mari Olsen, Katia Forbert Petersen & Karen Hjort

Filmens længde: 61 minutter

 

Filmen er produceret af Sfinx Film i co-produktion med DRTV Danmark, SVT Sverige, BHRT Bosnien-Hercegovina, RUV Island, TVP1 Polen med støtte fra Det Danske Filminstitut, MEDIA of the European Union, OAK Foundation Denmark og DRTV Sales.

Broadcastet på: DRTV (Danmark), SVT (Sverige), BHRT (Bosnien-Hercegovina), TVP (Polen), RUV (Island)

Screenet på internationale konferencer og ved særlige screeninger i NATO, UN og DIIS, Institute of Women Studies in the Arab World, i Beirut Libanon brugt som informativt indledende materiale.

Mission Rape - a tool of war, Trailer
Afspil video

Hver dag mødes en gruppe kvinder i en forening beliggende i en forstad til Sarajevo. Alle har de en fælles historie. Foreningen er filmens omdrejningspunkt og her finder vi filmens udspring.

Under krigen på Balkan i årene 1992-1995 bliver mellem 40 - 50.000 kvinder, udsat for voldtægt.

 

Voldtægt bliver brugt som krigsstrategi, på samme måde som vi er vidne til, gennem mange hundrede års krigshistorie.

I filmen oplever vi, hvordan massevoldtægt ødelægger, ikke kun kvinderne som er udsat for voldtægt, men også hele familier og samfund i flere generationer. For disse ofre er juridisk retfærdighed det eneste håb om at opnå fornyet selvværd og integritet. Selv om det strider mod international gældende lovgivning, undervurderes voldtægt i efterkrigstidens retsopgør, og behandles som en af de mindre betydningsfulde krigsforbrydelser. Til dags dato er der kun faldet straf i ganske få sager, der omhandler seksuelle overgreb i krigssituationer. Dette uløste retslige dilemma spænder ben for den forsoningsproces, som er så vigtig for ofrene og for samfundet som helhed og det er lige netop her, at filmen har sit fokus.

Mission Rape er en universel historie, som tager afsæt i Balkankrigen, men som kunne ske hvor som helst i nutidens krige. Det er en dokumentarfilm, som dykker ned i det altoverskyggende dilemma indenfor krigsret: Hvilken betydning har det for helingsprocessen, når dem der har forbrudt sig mod uskyldige kvinder, børn og mænd ikke bliver dømt for deres handlinger? Alt imens fortsætter voldtægt som krigsvåben i nutidige krige, eksempelvis i Ukraine.

Se filmens trailer, læs mere om filmen og følg dens liv i Danmark og i resten af verdenen på

websitet norape.org

bottom of page