top of page
Undervisning & Integration

Go’ dag Danmark

Go’dag Danmark er en undervisningsserie, hvis formål har været at skabe en bedre integration for nye danskere.

Serien blev til i 90’erne og i begyndelsen af ’00erne. Der blev skabt 11 oplysnings- og undervisningsfilm, under den fælles paraply Go’dag Danmark. Serien blev brugt bredt i kommuner, ambassader, landets dansk-sprogskoler og i integrationscentre.

Serien blev også broadcastet flere gange på DR’s undervisningsflade.

Grundet tidens faktuelle forandringer er serien ikke længere i distribution, med undtagelse af Medicin med Fornuft og Sundhed og Sygdom som er tilgængelige i flere sprogversioner som en selvstændig platform.

bottom of page